Elektro

Een goed doordachte, elektrotechnische infrastructuur is cruciaal voor elk pand en elke woning. Jacobs Elektro Groep ontwerpt vanuit een drietal pijlers: veiligheid, continuïteit en kostenbesparing. Uiteraard allemaal afgestemd op de wensen van nu én die in de toekomst. Dat voorkomt later onnodige overlast en bijkomende kosten. Wij zijn specialist in de aanleg van elektrotechnische installaties, databekabeling, (LED)verlichting, noodstroominstallaties en bliksembeveiligingsinstallaties.

Elektrotechnische installaties

Onze kernactiviteit is het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties voor particulieren en organisaties in de utiliteitsbouw. Van het eenvoudig uitbreiden van bestaande installaties tot complexe, innovatieve turnkeyprojecten. 100% op maat en opgeleverd volgens de geldende kwaliteitsnormen. Woning- en bedrijfsinstallaties vormen de basis van alle diensten die wij leveren, want zonder meterkast geen stroomvoorziening.

Databekabeling

Veel organisaties kampen met een verouderde data- en netwerkbekabeling. Een wirwar van draden kan een computernetwerk verstoren of zelfs platleggen. Wij zorgen voor een overzichtelijke, gestructureerde data- en netwerkbekabeling, zodat je verzekerd bent van een snel en betrouwbaar computernetwerk. Uiteraard werken wij volgens de geldende NEN-normen. Een universeel bekabelingssysteem bestaat uit een stervormig aangelegd netwerk met één of meer patchkasten op een aantal locaties. Deze patchkasten worden onderling verbonden met een koper of glasvezel ‘backbone’. In de patchkasten worden alle geïnstalleerde kabels afgemonteerd. Zo ontstaat een verbinding tussen de netwerkapparatuur en de gebruiker. 

Verlichting

Het juiste licht creëert een prettig woon- en werkklimaat. Met decoratielicht creëer je de juiste sfeer en met noodverlichting vergroot je de veiligheid. Daarnaast zorgt energiezuinige verlichting voor een besparing op je energierekening. Wij zorgen voor een (nood)verlichtingsplan wat is afgestemd op jouw wensen. Daarin kun je precies zien wat de investering is, hoeveel energie je kunt besparen en wat de terugverdientijd is. Uiteraard kunnen wij ook voor installatie en onderhoud van je verlichting zorgen.

Noodstroominstallaties

De stroomvoorziening in Nederland is over het algemeen betrouwbaar. Maar er gaat weleens iets mis; de netspanning vertoont een storing of valt compleet weg. Plotselinge stroomonderbrekingen leiden tot productiestilstand en -verlies, met alle gevolgen en kosten van dien. Omdat de afhankelijkheid van automatisering groter wordt, wordt de continuïteit van elektrotechnische installaties noodzakelijker. Je sluit risico’s uit door een noodstroominstallatie door ons aan te laten leggen. 

Bliksembeveiliginginstallaties

In ons land onweert het jaarlijks op gemiddeld 25 dagen. Sommige maanden tellen 200.000 ontladingen. Directe blikseminslagen beschadigen het pand: van dakschade tot het afbranden van het hele gebouw. Indirecte inslagen veroorzaken vooral schade aan elektrische en elektronische apparatuur. Bliksemafleiders leiden de bliksemstroom naar de aarde. Zo wordt schade, brand en letsel voorkomen. Met bliksembeveiligingsinstallaties maken wij je pand bliksemproof!