Beste websitebezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij jouw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij je uit wat wij doen met informatie die wij over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.jacobselektro.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van je. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze diensten

Voor het leveren van onze diensten, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • KvK nummer (optioneel)
 • BTW nummer (optioneel)
 • Werk/uitvoerings adresgegevens
 • Naam contactpersoon (werk/uitvoeringsadres)
 • Factuurgegevens
 • Betalings- en bankgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Algemene offerte aanvragen (particulieren)

Voor het uitwerken van een algemene offerte, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Aanvraag via (VVE, Wooncöoperatie, Omschrijving storing/aanpassing)
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Algemene offerte aanvragen (bedrijven)

Voor het uitwerken van een algemene offerte, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres t.b.v. communicatie
 • E-mailadres t.b.v. facturatie
 • KvK nummer (optioneel)
 • BTW nummer (optioneel)
 • Werk/uitvoerings adresgegevens
 • Naam contactpersoon (werk/uitvoeringsadres)
 • Telefoonnummer (werk/uitvoeringsadres)
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Offerte aanvragen voor zonnepanelen/PV-panelen (particulieren)

Voor het uitwerken van een offerte voor zonnepanelen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Keuze offerte of adviesgesprek
 • Energieverbruik op jaarbasis (indicatief)
 • Soort dak, plat of schuin
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Offerte aanvragen voor zonnepanelen/PV-panelen (bedrijven)

Voor het uitwerken van een offerte voor zonnepanelen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres t.b.v. communicatie
 • E-mailadres t.b.v. facturatie
 • KvK nummer (optioneel)
 • BTW nummer (optioneel)
 • Werk/uitvoerings adresgegevens
 • Naam contactpersoon (werk/uitvoeringsadres)
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Offerte aanvragen voor een laadpaal (particulieren)

Voor het uitwerken van een offerte voor laadpalen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Merk en type auto
 • Afstand tussen meterkast en laadpunt
 • Situatie m.b.t. kruipruimte / graafwerkzaamheden
 • Soort activering (automatisch start/stop, activering middels laadpas)
 • Type laadkabel (vaste laadkabel, losse laadkabel, geen laadkabel (reeds in bezit))
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Offerte aanvragen voor een laadpaal (bedrijven)

Voor het uitwerken van een offerte voor laadpalen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres t.b.v. communicatie
 • E-mailadres t.b.v. facturatie
 • KvK nummer (optioneel)
 • BTW nummer (optioneel)
 • Werk/uitvoerings adresgegevens
 • Naam contactpersoon (werk/uitvoeringsadres)
 • Telefoonnummer (werk/uitvoeringsadres)
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Offerte aanvragen voor een inspectie (particulieren)

Voor het uitwerken van een offerte voor een inspectie, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Inspectie adresgegevens (optioneel)
 • Gewenste offerte (NEN3140, NTA8220, Thermografie, Anders)
 • Soort object (opslag, kantoor, industrie metaal, industrie hout, horeca, detailhandel)
 • Oppervlakte in m2
 • Aantal gebouwen
 • Aantal groepskasten
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten of een brief van de verzekering

Offerte aanvragen voor een inspectie (bedrijven)

Voor het uitwerken van een offerte voor een inspectie, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres t.b.v. communicatie
 • E-mailadres t.b.v. facturatie
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Werk/uitvoeringsadres
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Gewenste offerte (NEN3140, NTA8220, Thermografie, Anders)
 • Soort object (opslag, kantoor, industrie metaal, industrie hout, horeca, detailhandel)
 • Oppervlakte in m2
 • Aantal gebouwen
 • Aantal groepenkasten
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten of een brief van de verzekering

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Storing melden (particulieren)

Bij een storingsmelding (particulier) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Aanvraag via (VVE, Wooncoöperatie, Omschrijving storing/aanpassing)
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Storing melden (bedrijven)

Bij een storingsmelding (zakelijk) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres t.b.v. communicatie
 • E-mailadres t.b.v. facturatie
 • KvK nummer (optioneel)
 • BTW nummer (optioneel)
 • Werk/uitvoeringsadres
 • Naam contactpersoon (werk/uitvoeringsadres)
 • Telefoonnummer (werk/uitvoeringsadres)
 • Omschrijving storing/aanpassing
 • Eventuele inhoud van correspondentie, dit kan ook beeldmateriaal bevatten

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Contact (contactformulier)

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier.

Bij de verwerking van een contactformulier, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Bestelformulier Basic-Fit (Basic-Fit light fixture request form)

Bij een bestelling ten behoeve van Basic-Fit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Name of club (naam van de club)
 • Clubnumber (club nummer)
 • Contact person (contactpersoon)
 • Phone number (telefoonnummer)
 • E-mail
 • Address (adres)
 • Postal Code (postcode)
 • City (plaats)
 • Country (land)
 • Downlighter 20W – amount (aantal)
 • Downlighter 15W – amount (aantal)
 • Downlighter 8,5W – amount (aantal)
 • Mounting Bracket – amount (aantal)
 • Highbay 54W – amount (aantal)
 • Access Point – amount (aantal)
 • Your message – eventuele inhoud van correspondentie
 • Delivery Date (leverdatum)

Wij gebruiken deze gegevens om een bestelling voor je te plaatsen en te verwerken. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Markten

Distributie logistiek
Elektrotechnisch installatiebedrijf voor distributie & logistiek
(contactformulier t.b.v. contact met Remco Arts)

 • Jouw naam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Bericht / eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, mogelijk een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Luxe woningbouw
Elektrotechnische installaties voor luxe woningbouw
(contactformulier t.b.v. contact met Gilbert van der Lee)

 • Jouw naam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Bericht / eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, mogelijk een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Elektro voor het MKB
Elektrotechnische installaties voor het MKB en grote kantoren
(contactformulier t.b.v. contact met Remco Arts)

 • Jouw naam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Bericht / eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, mogelijk een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Onderwijs
Elektrotechnische installaties voor onderwijsinstellingen
(contactformulier t.b.v. contact met Remco Arts)

 • Jouw naam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Bericht / eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, mogelijk een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Renovatie onderhoud
Renovaties en onderhoud van elektro installaties
(contactformulier t.b.v. contact met Gilbert van der Lee)

 • Jouw naam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Bericht / eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen, mogelijk een voorstel voor je uit te kunnen werken en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Solliciteren (sollicitatieformulier)

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Bij de verwerking van een sollicitatie via ons sollicitatieformulier op de website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Hoe ben je bij ons terecht gekomen? (Via Indeed, Via Facebook, Via Instagram, Via LinkedIn, Via Google, Via onze website, Via een bekende, Anders)
 • Motivatie, en eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Indien je bij ons komt werken bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure is een social media- en internet screening. Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Mocht je bezwaar hebben tegen de screening, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Als wij hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie kan het zijn dat wij jouw gegevens naar hen doorsturen. Ook kan het zijn dat wij jouw sollicitatie doorsturen naar andere aan Jacobs Elektro Groep verbonden ondernemingen, wanneer jouw sollicitatie relevant is voor hen.

Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Jacobs Elektro Groep, dan bewaren wij de gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit op elk moment aangeven door ons te bellen of ons een e-mail te sturen.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Gebruik cookies

Links naar andere websites

Op de websites van Jacobs Elektro Groep kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Jacobs Elektro Groep  draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacobs Elektro Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jacobselektro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Jacobs Elektro Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jacobs Elektro Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookie verklaring. Check daarom regelmatig de privacy- en cookie verklaring voor een update hiervan.

Vragen

Als je vragen hebt over de privacy- en cookie verklaring, neem dan contact op met:
Jacobs Elektro Groep
Minervum 7005
4817 ZL Breda
Tel: 076 – 5607080
Email: info@jacobselektro.nl
Breda, 1 maart 2024