Inspecties

Inspecties

Naast de uitvoering van elektrotechnische installaties, verzorgen wij tevens inspecties. Het doel hiervan is het voorkomen van (structurele) problemen die zich voor kunnen doen in elektrische installaties. Zo worden (brand)risico’s zoveel mogelijk uitgesloten. Het controleren van elektrotechnische installaties is een plicht vanuit de Arbowet en vaak ook een eis van de verzekeraars.

inspecties

Onze gecertificeerde inspecteurs informeren je graag over de inspectiemogelijkheden die wij bieden, zoals:

  • Visuele inspecties, metingen en beproevingen;
  • Uitgebreide rapportages met aanbevelingen voor verbetering van de technische installatie;
  • Power Quality Analyses;
  • NEN 3140.
Inspecties

Power Quality Analyses

Power Quality is de kwaliteit van elektrische energie, spanning en stroom. De maatschappij is steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. De kwaliteit van elektriciteit is van essentieel belang voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid binnen elektrische installaties. Een slechte Power Quality verhoogt het risico op onveilige situaties, storingen en schade en gaat vaak gepaard met onnodig hoge kosten. Wij kunnen de Power Quality meten en inzichtelijk maken en eventuele aanbevelingen doen voor verbetering ervan.

inspecties

NEN 3140 inspectie van elektrische installaties

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 inspectie?
De Nederlandse wet stelt dat elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Wat houdt een NEN 3140 inspectie precies in?
Na afloop van de NEN 3140 inspectie ontvang je van ons een duidelijke rapportage met ondersteunende foto’s. Deze rapportage is een zeer goede leidraad voor de installateur bij het oplossen van eventuele gebreken.

Wat kan Jacobs Elektro Groep voor jou betekenen?

Neem contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Contact opnemenOfferte aanvragen