PROJECT

De Klimroos

Opdrachtgever
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant


Locatie
Platinadijk Roosendaal


Soort opdracht
Bouwteam


Soort werk
Elektra
Verlichting
Noodverlichting
Data-installatie
Ontruimingsinstallatie
Inbraakinstallatie


Realisatie
2023

Omschrijving

In opdracht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft Jacobs Elektro Groep gewerkt aan de oplevering van Basisschool de Klimroos. Deze basisschool aan de Platinadijk in Roosendaal is eind jaren ‘70 gebouwd en was daardoor flink aan vernieuwing toe. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen en het paste ook niet meer bij het soort onderwijs dat zij willen bieden. Het nieuwe pand is hoger met meer licht, meer ruimte en uitgerust met een modern smart domotica systeem. Een groot deel van de school is gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Toch zijn er ook delen van de school in tact gebleven.

De uitbreiding van Basisschool de Klimroos heeft een omvang van circa 352 m² en is zowel binnen als buiten van hoog afwerkingsniveau. Jacobs Elektro Groep heeft hier de volgende installaties gerealiseerd:

Het motto van de Klimroos ‘Spelen en leren onder één dak’ komt tot uiting in de kinderopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang die ook te vinden zijn in het gebouw. De school wil graag leerpleinen creëren waar de kinderen samen kunnen werken. Daarnaast profileert de Klimroos zich als kunstzinnige basisschool met drama, dans en techniek. De Klimroos is bezig om zich te ontwikkelen tot een IKC, een integraal kindcentrum. Daarmee worden zij een verzamelgebouw voor meer dan alleen onderwijs en krijgen ze een centrale functie in de wijk. Al met al een mooi project om aan meegewerkt te hebben!

Impressie