Verlenging VCA** certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het beleid van Jacobs Elektro Groep is gericht op een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden voor al haar medewerkers. Wij hechten dan ook veel waarde aan het behoud van ons VCA** certificaat, en zijn dan ook trots dat dit certificaat wederom verlengd is tot 1 november 2026. Hiermee is de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond te werken. Een onafhankelijke partij heeft onze systemen en processen getoetst en goedgekeurd.

Men komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als het VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. VCA kijkt naar:

 • Ons VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • Ons VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Het nieuwe certificaat kun je hier terug vinden op onze website.