Circolektra – Circulaire Keten Groepenkasten

Is het niet vreemd dat wij oude groepenkasten en componenten in Nederland weggooien, om elders uit de aarde grondstoffen te delven zodat we weer nieuwe kasten en componenten kunnen produceren? Veel materialen worden steeds schaarser en daarnaast zijn de werkomstandigheden bij het delven vaak schrijnend.

Een veilige wereld zonder afval, dat is wat we met elkaar willen bereiken. En om tot deze circulaire economie te komen moeten we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. Circolektra is het circulaire keteninitatief van marktleiders die nu al hun circulaire verantwoording nemen door oude groepenkasten in te zamelen. Hiermee maken we collectief impact op de verhoging van de veiligheid, vermindering van de belasting op het milieu en inzet van inclusief werk. Vandaar dat wij een grote bak in ons magazijn hebben staan waar alle onderdelen van meterkasten in verzameld kunnen worden. Onderdelen hoeven niet uit elkaar gehaald te worden, en ook externe partijen kunnen materialen bij ons inleveren.

Samen maken we impact door op een concrete en praktische wijze onze bijdrage te leveren aan het verspillen van waardevolle materialen. Door deze te hergebruiken, reduceren we het gebruik van nieuwe grondstoffen en hiermee ook de CO2 uitstoot tijdens de productie van nieuwe producten. Daarnaast geven wij om onze medemensen die een extra zetje in de rug nodig hebben. Circolektra creëert namelijk waardig sociaal werk, leidt de mensen op en bemiddelt in het herintreden op de reguliere arbeidsmarkt. Een heel erg mooi initiatief, waar wij dan ook graag ons steentje aan bijdragen!

Samen werken, samen (circulair) succesvol!