Elektrische inspecties

Naast de uitvoering van elektrotechnische installaties, verzorgen wij tevens elektrische inspecties. Het doel hiervan is het voorkomen van (structurele) problemen die zich voor kunnen doen in elektrische installaties. Zo worden (brand)risico’s zoveel mogelijk uitgesloten. Het controleren van elektrotechnische installaties is een plicht vanuit de Arbowet en vaak ook een eis van de verzekeraars.

Onze gecertificeerde inspecteurs informeren je graag over de inspectiemogelijkheden die wij bieden, zoals:

 • Visuele inspecties, metingen en beproevingen;
 • Uitgebreide rapportages met aanbevelingen voor verbetering van de technische installatie;
 • Power Quality Analyses;
 • NEN 3140;
 • SCIOS Scope 8 conform NEN 3140;
 • SCIOS Scope 10 conform NTA 8220;
 • SCIOS Scope 12.

Power Quality Analyses

Power Quality is de kwaliteit van elektrische energie, spanning en stroom. De maatschappij is steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. De kwaliteit van elektriciteit is van essentieel belang voor de continuïteit, efficiëntie en veiligheid binnen elektrische installaties. Een slechte Power Quality verhoogt het risico op onveilige situaties, storingen en schade en gaat vaak gepaard met onnodig hoge kosten. Wij kunnen de Power Quality meten en inzichtelijk maken en eventuele aanbevelingen doen voor verbetering ervan.

NEN 3140 inspectie van elektrische installaties

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 inspectie?
De Nederlandse wet stelt dat elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Wat houdt een NEN 3140 inspectie precies in?
Na afloop van de NEN 3140 inspectie ontvang je van ons een duidelijke rapportage met ondersteunende foto’s. Deze rapportage is een zeer goede leidraad voor de installateur bij het oplossen van eventuele gebreken.

SCIOS Scope 8 conform NEN 3140

Waar mensen werken met elektrische installaties zijn er automatisch ook risico’s. Om werknemers te beschermen, bedrijfsongevallen voor te zijn en om te voldoen aan de Arbowet en verzekeringsvoorwaarden is de Scope 8 keuring conform NEN 3140 in het leven geroepen. Een SCIOS Scope 8 keuring is een inspectie die voldoet aan de Nederlandse norm NEN 3140. Door het uitvoeren van een Scope 8 inspectie neemt een werkgever de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Hierdoor hoeft de werkgever zich geen zorgen te maken wanneer mensen met zijn elektrische installaties werken.

Wat is een scope 8 inspectie?
Een Scope 8 inspectie is een door het SCIOS gecertificeerde keuring van de elektrische installatie conform de Nederlandse norm NEN 3140. Deze Scope 8 inspectie wordt uitgevoerd om de veiligheid van een bestaande elektrische installatie te controleren en vast te leggen. Ook wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers zoals werknemers.

SCIOS Scope 10 conform NTA 8220

Veel verzekeraars stimuleren inspecties van elektrische installaties. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat één op de vier bedrijfsbranden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. Een bedrijfsbrand heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, omdat het pand, de producten en spullen vaak compleet onbruikbaar zijn en daardoor alles stil komt te liggen.

Een door de SCIOS gecertificeerde Scope 10 inspectie, gebaseerd op de NTA 8220, zorgt voor duidelijkheid over de risico’s en veiligheid van al het elektrisch materieel in een bedrijf. Door al deze facetten duidelijk in kaart te brengen wordt een bedrijf in staat gesteld om te zorgen voor een goede brandpreventie.

 • Een SCIOS Scope 10 inspectie is een vereiste bij de meeste brandverzekeringen voor bedrijven;
 • Een inspectie draagt bij aan de veiligheid van een bedrijf en haar medewerkers;
 • Door inspecties wordt potentiële schade voorkomen;
 • De betrouwbaarheid van een elektrische installatie en materieel wordt gecontroleerd.

Is een Scope 10 inspectie verplicht?
De SCIOS Scope 10 inspectie is specifiek ontwikkeld door iKeur, het Verbond van Verzekeraars en Techniek Nederland om het controleren van brandrisico’s bij elektrische installaties te standaardiseren. Ondanks dat een Scope 10 inspectie op basis van NTA 8220 geen wettelijke verplichting is, wordt door de meeste verzekeraars om een Scope 10 inspectie gevraagd bij bijvoorbeeld brandverzekeringen.

Veel verzekeraars stimuleren inspecties van elektrische installaties. Wij kunnen deze Scope 10 keuring uit laten voeren in opdracht van zowel verzekeraars als bedrijven.

Wat is het verschil tussen een SCIOS Scope 8 en Scope 10 inspectie?
Met een gecertificeerde SCIOS Scope 10 inspectie voldoe je aan de NTA 8820 vereiste. Dat betekent dat het elektrisch materieel binnen je bedrijf voldoet aan de brandveiligheidseisen. Een SCIOS Scope 8 inspectie daarentegen is gericht op het veilig werken aan, met en nabij elektrische installaties en arbeidsmiddelen volgens de Arbo-wetgeving. Bij deze Scope 8 inspectie wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de NEN 3140 norm.

De SCIOS Scope 10 inspectie is gericht op het inspecteren van elektrisch materieel wat betreft de brandveiligheid in gebouwen en bedrijven, in relatie tot het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving. Het is ook mogelijk om de Scope 10 inspectie met een Scope 8 inspectie te combineren. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

SCIOS Scope 12

Een SCIOS scope 12 inspectie is de nieuwe keuring voor zonnepanelen. Deze door SCIOS gecertificeerde inspectieregeling Scope 12 is ontwikkeld zodat alleen gecertificeerde bedrijven zonnestroominstallaties mogen keuren. Met deze certificatieregeling wordt de veiligheid van jouw zonnestroominstallatie geregeld en weet je zeker dat deze installatie voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Vanuit de markt is de Scope 12 inspectie volgens SCIOS certificering ontwikkeld om zo de kans op brand en ongelukken door zonnepanelen tot een minimum te beperken. Onder andere verzekeraars, leveranciers, SCIOS, iKeur en andere technische bedrijven hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van deze methode die de inspectie van zonnepanelen vanaf 2020 standaardiseert.
Een inspectie volgens de SCIOS Scope 12 richtlijnen bestaat uit een Eerste Beoordelings Inspectie (EBI) en een Periodieke (vervolg)Inspectie (PI). Per inspectie is de handelswijze anders. Een EBI beoordeelt voornamelijk de kwaliteit van de plaatsing van de installatie en of deze voldoet aan de vereisten van de fabrikant of leverancier. Een PI is vooral bedoeld om de technische staat van je zonnestroominstallatie te beoordelen.